Leren door te reflecteren

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang’ zegt Loesje.

Door stil te staan ontstaat ruimte. Deze ruimte is nodig om te kunnen reflecteren waardoor je je bewuster wordt van je handelen en je jezelf beter leert kennen.

In dit (leer)proces wordt helder wat wel en niet voor je werkt en hoe je om zou willen en kunnen gaan met bepaalde zaken.

Door onder mijn begeleiding in de spiegel te kijken doen professionals waardevolle ontdekkingen over zichzelf, krijgen zij betekenisvolle inzichten en wordt hun leermodus aangezet. Hierdoor ontwikkelen zij zelf handvaten en oplossingen voor de uitdagingen waar zij voor staan. Heel waardevol, omdat ‘je eigen professionele ik’ je belangrijkste instrument in je werk is.

Supervisie

Supervisie is een investering in jezelf en van grote waarde voor je professionele ontwikkeling. Je eigen handelen staat centraal in de supervisie. De methodiek kan je helpen om een betere balans te vinden binnen je werk door denken- voelen- handelen meer op elkaar af te stemmen. Het kan je ook helpen vragen te stellen die je jezelf niet eerder hebt gesteld en te ontdekken waarom je moeite hebt met bepaalde situaties.

Coaching

Het werk stelt steeds hogere eisen aan de medewerkers. De werkbelasting en werkdruk zijn over het algemeen hoog en ontwikkelingen gaan snel. Je kunt dan wel eens een steuntje in de rug nodig hebben.

In coaching leer ik je anders te kijken, je bewust te worden van hoe jij de dingen doet. Coaching is doelgericht en leidt tot persoonlijke en/of professionele groei en daarnaast tot blijvende verandering en nieuw, effectief gedrag.

Met krachtgerichte coaching ondersteun ik je bij jouw vragen en bied ik handvatten om jouw doel te bereiken.

Intervisie

Intervisie is een krachtig instrument waarin deelnemers samen met collega’s reflecteren om zo betere professionals te worden. Ze delen ervaringen, scherpen hun gedachten en ontwikkelen nieuw gedrag. Op deze manier kunnen collega’s elkaar ondersteunen en helpen om hun functioneren en teamspirit te verbeteren.

Klikevaluatie

Om te leren is het van belang dat je op je gemak bent, dat je je veilig voelt om elke ervaring, hoe lastig of vreemd ook, te kunnen bespreken, om van daaruit op onderzoek te gaan. Het is daarom belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen de supervisor en supervisant. Bij de derde bijeenkomst wordt een ‘klikevaluatie’ gehouden, waarbij dit punt expliciet aan de orde komt en wordt uitgesproken of we het traject verder vervolgen. Binnen het supervisietraject is dit steeds een aandachtspunt.