Wie ben ik als professioneel begeleider?

Als professioneel begeleider ben ik van echtheid in het contact. Ik hecht veel waarde aan integriteit, een oordeelvrije benadering en veilige leeromgeving in de supervisie en coaching.

Ik stel me onderzoekend op, deel mijn bevindingen en maak daarbij o.a. gebruik van wat zich in het hier-en-nu aandient.

We maken ruimte om vragen, ervaringen, gevoelens, problemen, successen en missers te mogen beschouwen, deze in een ander perspectief te zetten en lerend te maken.

Naast mijn werk als begeleidingskundige ben ik vaak als ZZP’er werkzaam in het sociaal domein en de jeugdzorg en vaar ik op jarenlange ervaring in deze werkvelden. Ik heb onder andere kennis van oplossings- en systeemgericht werken, psychopathologie en leer-, opgroei- en opvoedingsproblematiek.

Ook heb ik een goed beeld wat professionals zoal kunnen tegenkomen in het werk. Best handig als je eigen supervisor weet hoe het kan voelen, betekenen en wat kan helpen om te gaan met wat je tegenkomt.

Voor verdere verbreding van mijn kennis volg ik regelmatig deskundigheidsbevordering trajecten en reflecteer ik op mijn eigen handelen in de intervisie.

Millennials

Een van de redenen dat ik al 20 jaar met jeugd, jongeren en hun ouders werk, is mijn affiniteit met jonge mensen. Ook als professioneel begeleider merk ik weer dat ik me bij millennials, oftewel young professionals thuis voel. Mijn manier van werken past goed bij deze doelgroep en met hen te mogen samenwerken levert me veel energie en plezier op en andersom werkt het vaak net zo.

Creatieve werkvormen

Ik maak gebruik van creatieve werkvormen zoals bijvoorbeeld Voice Dialoque, je levenslijn, kernkwaliteiten-, omdenken-, of vaardighedenspel. Verfrissend en inspirerend om op deze manier met cliƫnten aan de slag te zijn waarbij de nodige humor niet ontbreekt!